Istituto Secolare Cristo Re logo
Pustelni San Salvatore Pustelni San Salvatore

Pustelni San Salvatore.

Pustelnia San Salvatore powyżej Erba (Como) jest duchowym domem Instytutu.

Został zbudowany w pierwszej struktury przez braci kapucynów w 1536 roku kościół został konsekrowany w 1562. Karola Boromeusza, arcybiskupa Mediolanu, odwiedził go, przebywał tam kilka razy, on poświęcił ołtarz i poradził pewne zmiany strukturalne.
Do 1810 klasztor mieszkał z intensywnością jego obecności na terytorium, ale potem Napoleon nakazał jego zamknięcie.
Do 1952 roku klasztor utracił charakter jako miejsce modlitwy i ciszy.
W tym roku, niektórzy członkowie Instytutu odkrył możliwość uzyskania to miejsce, aby to centrum formacji i modlitwy dla członków Instytutu, ale nie tylko.
Tak było i ciągłych zmian i restrukturyzacji Hermitage stał przytulne miejsce dla tych, którzy chcą stanąć twarzą w twarz z Bogiem.